Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
rejs@geosoc.udl.catJoves emigrants: costos i oportunitats socials

La crisi econòmica ha impactat de manera directa sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya i les seves oportunitats vitals. En aquest context, una part de la població jove catalana ha marxat a l’estranger a cercar millors oportunitats laborals per tractar d’assolir un projecte de vida autònom. L’emigració econòmica s’ha afegit a la creixent mobilitat estudiantil internacional i a les persones joves que havien marxat a treballar de forma voluntària per guanyar experiència i conèixer noves cultures. Aquesta emigració econòmica en molts casos no és desitjada per les persones que la protagonitzen, i, per tant, cal que les administracions públiques treballin per crear les condicions favorables per al seu retorn. Més informació